Darija Zhilich

Poetry

Двупосочен билет

5.00(1 votes)

Poetry

Бъдещето е светло!

5.00(1 votes)

Poetry

Дъх

5.00(1 votes)

Poetry

Начало

5.00(1 votes)

Poetry

Корабът на лудите

5.00(1 votes)

More

Слегнатите поля

Translated by: Димана Митева

5.00   (1 votes)

Полето, край което минавам, е слегнато.

На него през нощта

може би е спало стадо бизони

и е оставило гнездо за уморените ездачи.

 

Следобед, когато слънцето напече, косачите

виждат в него камили, море и луна.

Слегнатото поле става кратер,

Място, на което ослепелите хора

търсят остатъците на вселената.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024