Воля

4.92   (101 votes)

Ако камъкът имаше воля,

би туптял в тази моя ръка.

Ако конят играеше роля,

той не би се препънал така.

 

Ала камъкът става опора

и студено блести на върха.

Ала конят разсича простора

и надвил е, надвил е страха.

 

Зная аз: и страхът, и теглото

относително имат тегло.

И поетът е яхнал седлото,

и самият е станал седло.

 

Той пришпорил е своята дума

и така лекогрива е тя,

че когато го стигне куршума –

и куршума е вече възпял.

 

Под пълзящата сребърна капка

като глобус е твойто лице.

Ако този стих свърши внезапно,

този стих има слабо сърце.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021