Облаче при караконджулите

4.92   (97 votes)
орма, на която пробляскват неговите медали, и носи възглавничка с медалите на дядо Цветан. Данчето държи в ръце пощальонската му фуражка. Те се усмихват и сядат от двете страни на дядо Цветан. Той отначало малко намръщен свива рамене, бодва мезе, пие глътка ракия. Слага чашата на масата, оглежда се и също се усмихва.)

Картина девета

(Еньо стои сам на фона на полупрозрачна завеса, изобразяваща Шильонския Замък. До него на висока масичка лежи пликът от писмото, което дядо Цветан се готвеше да му носи. Той чете на глас.)

ЕНЬО: Скъпи ми Еньо, това писмо ако и да е писано от мен, ще ти бъде препратено от адвокатите ми. Те те чакат на адреса най-долу с договора, за който си говорихме. Отиваш, намираш ги и почваш. Аз няма да съм там, но това не променя нещата.

(Еньо сваля листа и се заглежда в публиката) Да бе, да, „не променя нещата”, отивам, ритвам вратата и ставам началник, щото една баба казала, по-точно един дядо в пола. (продължава да чете) Както се бяхме разбрали, ти ще занесеш едно писмо на внучката ми Деспина. Може и да го отвориш, да не те мъчат хамлетови съмнения, в него пише само "Caelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt." ** Това значи „Този, който отиде отвъд морето, сменя само небето, не душата си.” Надявам се за теб да е така също. За повече, обърни се към Хораций.

Вярващ в теб ...

(Еньо сгъва писмото и го пъхва в плика.)

ЕНЬО: Че и многословен както винаги, и всичко изясняващ до последната точка, както винаги.

(Вади втори плик и чете името на адресата)

Деспина Мак... Мак.... Не, това си е непроизносимо на никакъв език. Добре де, Деспина ОлдМакова. Какво пък, ако не друго, поне ще науча как се е казвал дядо й, пък и документите за Облаче са със сигурност там. (вдига рамене) Май ще вземе да се окаже прав ОлдМак, от София до Облаче е по-дълго отколкото от Облаче до Луната.

Второ действие

Картина първа

Адвокатска кантора. От двете страни на маса, отрупана с хартии, седят Адвокатът и Еньо.

ЕНЬО: Аз не съм специалист в юридическия жаргон. Затова бих искал да повторим. Сър Алекс е завещал всичката си собственост на правнука си, който трябва да му роди госпожица Деспина от мен.

АДВОКАТЪТ: Само при условие, че вие сте бащата на детето в законен брак с майката и този брак трае не по-малко от три години. Единственото изключение е недвижимостта в Облаче, която е завещана на майката единолично и не може да бъде прехвърляна преди да са изтекли три години от началото на брака ви. Не мога да ви кажа защо сър Алекс настояваше именно на тригодишен срок, за мен и колегите това е загадка.

ЕНЬО: А ако не се оженя за госпожица Деспина?

АДВОКАТЪТ: Тогава вие имате право да живеете в замъка и да го управлявате както решите в продължение на същите три години, след това получавате определена сума за труда и вашата мисия е приключила. Ако откажете да се ожените за госпожица Деспина, недвижимостта в Облаче става недостъпна

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021