Площад

На Тодор Чонов

4.92   (939 votes)

Ти си тук, в тази стаичка хладна,

и на този спокоен площад.

Лекокрило и меко си паднал.

Тук за теб ще е целият свят.

 

Тук ще идват умрели и живи,

вехти думи, сегашни сърца,

и бездарници, и талантливи,

и лица, и съвсем без лица.

 

Тук ще капят листата наесен

и напролет трева ще цъфти.

Тук животът ще става на песен,

и ще пееш безжалостно ти.

 

Тук ще имаш приятели верни

и неверни, да знаеш това.

Ще ловиш новините вечерни

и понякога черни слова.

 

Пребивавай спокойно и хладно

в тази стая, на този площад.

Лекокрило и меко си паднал,

а изохкал е целия свят.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024