Petia Hainrih

Poetry

Ела

4.92(48 votes)

Poetry

Полето е ожънато

4.82(11 votes)

More

Ураган ли

4.88   (101 votes)

когато поутихна

открихме в разрушенията

кухина с гнездо

на оси, никоя не ужили никого

макар да махахме с ръце като ветро-

генератори, ничия кожа не се зачерви и

не сърбеше, следователно – не е било

 

или може би защото им принесохме

в жертва ябълка

 

къщата не беше наша – тяхна беше

но дори и да ги нямаше, какво е

къща, тревнолики? –

стени под ъгъл с похлупак отгоре

 

от кухото се носеше жълтото жужене

усилено и изкривено по

неведомите пътища на звука

 

да поговорим за акустиката и изкуството

щом няма за какво да се захванем тука

 

звукът е въздушна скулптура

понякога езикът с боязливо опипване повтаря

извивките на нейното нетрайно трайно тяло

езикът не знае – доволен език

 

ураганът скубе води

разхвърля кораби като листа

върху разярената коприна на океана

от два часа телефоните звънят

във внезапно опустелите помещения

никой не пие от свареното кафе

плод и насекомо впиват устни

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023