Elena Divarova

Essay

Да мине царят

4.91(11 votes)

Poetry

Болярската къща

4.86(199 votes)

Poetry

Рамка на картина

4.80(5 votes)

Poetry

Диагноза

4.75(4 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.58(12 votes)

More

Ex oriente lux *

4.84   (137 votes)

На моите съграждани -  арменците,

които дойдоха от Изток

 

Прехвърча сняг. Ухае на кафе.

По стария „Отец Паисий” стигам

до дом, във който сядат вековете

около масата и разговарят тихо.

 

Стоя и слушам техния език.

Върти се времето назад

и оживяват

лицата на великите предци.

Талант и смелост. Гордост и раздяла.

 

Разделят се арменците с дома.

Така е колко хиляди години...

Историята пишат все по път.

Кой знае още през какво ще минат.

 

Далеч в сърцето им белее планина.

Земята чака ги осиротяла

и крият страшни тайни опустелите села.

Замлъкнал е гласът на езерата.

 

Сега се вглеждам в тези езерни очи,

поели тъмнина и слънце, гняв и жажда

и разговарям с тях на техния език.

Това са светлите очи на моите приятели.

 

Това са думи с корени на древна вяра

и с блясъка на Старата Армения в следите,

които водят към свещена писменост

и към хачкари

със обич,

свързала децата и дедите.

 

Така живеят – с вдигнати глави

и с рамене, понесли грижите високо.

Ако поискам да погледна някого от тях,

аз ще обърна поглед в източна посока.

 

 

_________________________________________

* Ex oriente lux (лат.)- Светлината идва от изток

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021