Elena Divarova

Poetry

Рамка на картина

5.00(2 votes)

Poetry

Диагноза

5.00(1 votes)

Poetry

Болярската къща

4.88(197 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.87(135 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.55(11 votes)

More

Поет

4.53   (15 votes)

Това е черен, робски труд.

Със нокти да дълбаеш кладенец

в скалата,

за да зашепиш глътка светлина

и капка влага

за живите, които –

всеки в своя път,

копаят и коват, и жънат,

и страдат и растат.

 

Ти си парцал,

изцапан с кал,

изкъсан от бодлива тел,

със който Бог изтрива греховете

от гърбовете

на днешните и утрешните мъртви.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020