Elena Divarova

Poetry

Рамка на картина

5.00(2 votes)

Poetry

Диагноза

5.00(1 votes)

Poetry

Болярската къща

4.88(197 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.87(135 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.55(11 votes)

More

Храстът

4.38   (16 votes)

Изсъхнал храст, живота надживяващ.

В началото на лятото останал без листа.

Как никой на глава със теб не е излязъл,

не е достигнал птичето гнездо в сърцето ти,

преливащо от нежен писък,

цъфтящо от нелитнали крила.

Какъв си достолепен и огромен,

от живите по-жив,

от мъртвите по-скромен,

от сянката си малко по-висок

и толкова по-нисък от звездите.

Сега до тебе е приседнал Бог

и двамата за нещо се усмихвате.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020