Elena Divarova

Essay

Да мине царят

4.91(11 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.84(137 votes)

Poetry

Рамка на картина

4.80(5 votes)

Poetry

Диагноза

4.75(4 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.58(12 votes)

More

Болярската къща

4.86   (199 votes)

Между смокинови и лозови листа

завива слънчев лъч.

Чертае

неравния вървеж на калдъръма.

И води ме напред между дуварите -

изкачва се към къщата на хълма.

 

Къде е къщата?

Във вековете.

Назъбеният силует разказва

за други сгради и за друго време.

Долавям трудно бавния му говор.

Разбирам диалекта на спокойствието.

 

Пътеката завива между стаи,

прониква в изби тъмни и дълбоки,

изгубва се между разместените камъни,

но въпреки това отива по-високо

и влиза в бившите най-висши зали.

 

Върхът на къщата е и върхът на хълма.

Завръща се лъчът при светлината.

Блестят на слънцето отломки и треви-

потомци на разрухналия замък.

 

Докосвам се до каменния зид

и с поглед се навеждам към градеца,

обхванал хълма с тясна, суха длан,

която слънцето целува с нежност.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021