Elena Divarova

Poetry

Рамка на картина

5.00(2 votes)

Poetry

Диагноза

5.00(1 votes)

Poetry

Болярската къща

4.88(197 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.87(135 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.55(11 votes)

More

Quo vadis

4.35   (31 votes)

на Добри Жотев 

 

Къде се криеш, Господи,

от хищнически устремената към теб любов

на толкова новоповярвали?

Така са пълни със молитви и сълзи очите ни...

На глутници се втурваме след всяка твоя

истинска или измислена следа

и – неоткрили те –

един друг се закриваме.

 

Ще преобърнем всички Пирамиди,

Хималаите ще разорем,

ще влезем чак в отходните канали на мегаполисите,

ще вкараме в компютърния разум всички

старопечатни, старозаветни, староверски книги

и ще ги прочетем по новому.

И вярваме – ще те открием!

Не можеш да избягаш, Господи,

от стръвната ни жад да те постигнем, да те притежаваме.

Нали умеем да проникнем

до всичко съществуващо!

 

 

А ти оставаш все така далече

или пък тук – дълбоко във нещата,

дълбоко до необяснимост.

И ние продължаваме да търсим.

Изпълваме бита с едно измислено

от нас твое присъствие –

учения, медии, обреди,

култове, храмове – стари и нови...

 

Къде си?

Отново ли отиваш

в нови дълбини

на тази вечно съзидавана от теб Вселена?

Къде отиваш, Господи?

Ще продължаваме ли още да те търсим?

И още да не те достигаме?

И още да не достигаме...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020