* * *

4.84   (50 votes)

Четейки книга, тя взима от нас толкова, колкото ни и

дава. Откриваш думите на собствените си мисли, в този

смисъл, всеки автор е плагиат на читателя.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Казано е: книгата е интелигентна колкото е

интелигентен читателят е.

 

Обратното също е валидно.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Книгата съществува и без читатели.

Написана е от единствения си читател.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024