Свитъците на Светлозар Игов

4.97   (2225 votes)
лажът-изненада, колажът-хрумване, колажът-ирония, колажът-Dies Irae. Gender-колажът, но това е друга тема.

Който иска да разбере Светлозар-Иговия гняв срещу днес (днескашното, временното, маргиналното, ерзаца), да започва четенето от Трета книга Призори. Който го интересува повече предишното (генезиса на днескашното) - да подхваща Втора книга. А който чете Библията от Петокнижието - да си следва началото. (Първа книга Призори и през 1988, и днес си започва с фрагмент за Алековия Бай Ганю.)

Учудвал съм се на Светлозар, че може да пише добра критика и върху безлични, според мен, автори. Сега се учудвам, че може да поражда идеи и от скучни, на пръв поглед, неща. Но най за чудене е кой щеше да пише за българската литература, ако го нямаше Игов в тия години на обърнат (объркан) преход към преди.

Не че без свитъците на Светлозар Игов българското литературознание нямаше да го има. Щеше да го има, уви, но то щеше да се състои само от текстове, а не от идеи, от дискурси, а не от сюжети.

Призори разчита българина през литературния сюжет и това е нейният смисъл, нейната стойност.

 


Светлозар Игов. Призори. Фрагменти. Пловдив: ИК "Хермес", 2005.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022