Maria Filipova - Hadji

Poetry

Прошка за България

4.91(1380 votes)

Short Story

Опрощение

4.91(253 votes)

Short Story

Споменът на мама

4.76(33 votes)

Short Story

Срамниче

4.43(23 votes)

More

Импресия

4.95   (523 votes)

Снегът затрупа снощните ми грижи,

в душата ми настъпи тишина

и заприлича на самотна хижа,

потънала сред белота.

 

Бяло пламъче в нея замъждука

и викна спомени от сто лета.

В душата ми започна да бълбука

поточе, скрито под леда.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024