Лабиринт с разноцветни конци

Откъс от едноименния роман

4.54   (37 votes)
риум. Сигурно ще я вземат в някоя занемарена психиатрична клиника, където ще я тормозят с изостанали методи на лечение и ужасяващи процедури, а може дори на електрошокова терапия да я подложат…

При споменаването на психиатричната клиника и мъченията, които предстои да изтърпи там, Пеги се присъедини към компанията и избухна в сълзи. Всички останали също плачеха неудържимо и се тръшкаха – всеки както си знаеше. С изключение на Хосе-Луис – той четеше книга.

Внезапно на вратата се потропа и Ана-Мария-Лусия отиде да отвори.

– Търся Мария-Ана-Лусия – каза шофьорът Родриго.

– Аз съм Ана-Мария-Лусия.

– Хм… И така може! Познавате ли Карлос-Леонардо Перес?

– Да – отвърна младата жена, сърцето ѝ затуптя по-силно, а сълзите моментално пресъхнаха.

– Той иска да се срещне с вас. Изпрати ме да ви взема с лимузина и да ви заведа при него.

– Наистина ли? – тя се разтрепери, обзета от противоречиви емоции.

– Намеквате, че ви лъжа ли? Ще дойдете ли, или не?

“Карлос-Леонардо ме обича! – помисли си Ана-Мария-Лусия. – Той може да помогне на семейството ми – да намери лекари за братята и сестрите ми, да изпрати майка ми в добър частен санаториум… Трябва да говоря с него!”

– Да вървим! – каза тя и последва шофьора.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022