Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Етюд I

На Стефка Тотева

4.92   (1192 votes)

По калдъръма

залезът пробягва.

И в погледите

мълком се оглежда.

До стълбите ми

черна котка бавно

заприда вечерната прежда.

Латерната

припява за последно.

Отива си денят

в отпити глътки.

И сводът натежава

да го следвам

до здрача със нечути стъпки...

Че да се слея

с утринния залез –

под еркерите

часове да бродя.

Да се завърна

в този рай потаен.

И само с теб да го повторя.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021