Nikolai Slavov

Poetry

Предел

4.96(1505 votes)

Poetry

Ветровито

4.96(4703 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.94(960 votes)

Poetry

Следите

4.94(2477 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Етюд II

4.90   (323 votes)

Жените искат -

като нея...

По стъпки изворна роса

едно разискрено момиче иде.

В очите изгревът се смее

на тази слънчева шега

с косите й,

денят да види.

Тревите дъхнат окосено.

И в пеперуденото бели -

поляните на късен зной,

момичето е тъй поело

с току наченалите трели

на утринния птичи рой.

По стъпки

изворна роса

разискрено момиче тича.

В очите му денят се смее.

И тази слънчева шега –

да срещат изгрева, обичат

жените само.

Като нея.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020