Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Етюд I

4.92(1192 votes)

Poetry

Сричам

4.92(924 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(976 votes)

Poetry

Компас

4.91(23 votes)

More

Предел

4.93   (1545 votes)

От скитането

по ръба на Нищото

загубват нишките посоките.

И продължават –

с пътища за никъде,

да отзвучават крехките илюзии.

В пътеките на есента унесено

не спираме да търсим смисъла.

В лица и силуети вятърът

оставя глухи стъпките.

Изтича времето, разпъвано

между възторзи и съмнения –

докато се научим да обичаме.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021