Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

Poetry

Етюд I

4.92(1192 votes)

More

Следите

4.95   (3110 votes)

Препасани релси по стръмното.

Мръква се.

Две тротоарни следи

срещат се, бъбрят унесено.

Тръгват си –

бързат към твоите очи.

С кестени в шепата - прясно опечени,

тихият ден зад гърба

носи ти в утриннокъсната вечер

есенна мъжка тъга.

Нейните делници – сенки в умората,

спънато тичат назад.

Неприласкани и чужди, за хората

те са един непознат.

В твърдото синьо червено базалтово

розово прашно небе

нечии ириси гледат кобалтово.

Бие несръчно сърце.

С първите капки, дъждовно отронени

срещат ме тези очи.

Две тротоарни следи се догониха.

За да останат сами.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021