Nikolai Slavov

Poetry

Следите

4.91(3145 votes)

Poetry

Предел

4.89(1561 votes)

Poetry

Сричам

4.89(930 votes)

Poetry

Завръщане

4.89(365 votes)

Poetry

Етюд I

4.89(1201 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.89(983 votes)

More

Ветровито

4.92   (5394 votes)

Измити улици. Засъхнал дъжд.

Прострени дрехи. Ветровито.

В кабинката премръзнал мъж –

слушалка в шепите покрита.

Трамвайни релси. Късен звън.

Едва затихнали таксита.

Сподавен шепот. Кратък сън

през болка, в зениците скрита.

Очи в нощта. Пропуснат миг.

Задъхан вятър по следите

на някакъв прекършен вик.

И две сълзи с грима размити.

В кабината премръзнал мъж

със огънче във шепи свито.

На улицата подир дъжд –

отново сам. И ветровито.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024