Maria V. Nikolova

Poetry

Юли

4.92(109 votes)

Poetry

Коледа

4.92(155 votes)

Short Story

Гост на старата къща

4.91(342 votes)

Poetry

ИЗЧИСТИХ ДУШАТА СИ, кат...

4.54(28 votes)

More

Жива съм

4.92   (696 votes)

Вятърът нахлу -

разби вратата на душата ми.

Премете всяко кътче.

Сви пустинята в ъгъла.

Бликна вода.

Погълна пясъка.

Откри скалата

на живота ми.

Избистри очите .

Счупи ръждясалия

капан.

Отключи усмивката.

Хвърчат снежинки.

Прокапва дъжд.

Танцува любовта.

Танцува душата ми –

докато побелее дрехата й.

Живот.

Затуптя.

Жива съм.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024