Четяща жена

Translated by: Мария Филипова - Хаджи

4.89   (140 votes)

Една жена чете в усоето.

В тъмен ъгъл на килера.

Навежда се жената и чете.


Наоколо е мрак.

Само бледа светлинка

като крадец пробягва из усоето.


Чете жената под разплаканата свещ

и мечтите й в тъмното се гушат.


Каква ти четяща жена –

мечтата ми беше това…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024