Stoyan Terziev

Poetry

Точици разцъфнаха

4.92(601 votes)

Poetry

Напуканите устни

4.88(128 votes)

Poetry

Бяхме у дома си

4.52(50 votes)

Poetry

Блус за Франк Запа

4.05(20 votes)

More

По коридорите на моята есенна будност

4.91   (382 votes)

Спотайвам се от мислите за теб в безсънието.

Сънищата лесно обитаваш –

в тях заключваш се

и мяташ ключовете през балкона.

Затова вървя по коридорите

на моята есенна будност.

Безсънието ме владее като наркотик.

Халюцинирам. Разминавам се със риби

и мигам във синхрон с хрилете им.

Артикулирам. Анаграмата на името ти разгадавам.

Драскам го със тебешир по коридорите, трасирам.

И тичам вече, приближавам

непокоя на сърцето си,

за да проумея как така кодирани са

мислите за теб във паузите

между всеки негов удар.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024