* * *

4.96   (2510 votes)

Трифоне, забрави тази вечер.

Все едно, че не бях в кръчмата.

А наистина бях далече.

Не ми спомняй, не ме измъчвай.

Прибери си сега сметката

и да зная, че е платено.

И че кръстчето на отметката

не е шарнато на зелено.

И че почваме пак от чисто

да се стрижеме, да се бръснем.

Нова страница ще прелистим

и отново ще бъде късно.

И отново ще се напием,

кучетата ще ни залаят.

Срещу месеца ще завием

и отново ще дойде краят.

 

Трифоне, забрави тази вечер.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021