Giuseppe Napolitano

Poetry

Една последна цигара

4.89(611 votes)

Poetry

Одисея

4.87(87 votes)

Poetry

Рефрените на Орфей

4.83(42 votes)

Poetry

Завръщане в Сет

4.65(31 votes)

More

Отговорът, дъще моя

Translated by: От английски: Здравка Шейретова

4.82   (45 votes)

Ако всъщност Боб те попита:

„Колко време ще ти е нужно,

за да станеш човек?”

А ти отговор нямаш,

или пък е грешен –

това е изгубено време

точно тогава,

когато трябва то да е твое изцяло.

Даже и вятъра да гониш,

когото можеш дори и да стигнеш.

/А сега, опитай се съдбата си

да превъзмогнеш.../

 

Завинаги млад, докато ти си до мене,

ще следвам опита

от твоите години достигнат.

И рано или късно готов ще бъда

кръгозора да ти подаря,

от който все още

ти отговор нямаш.

 

Точно както една жена, дъще,

която знае, че не е лесно с уловки

хода на нещата променен да бъде,

тогава, когато враждебният свят

пред очите на растящо дете се разкрива.

А тя няма какво да друго очаква

и няма в какво друго да вярва

освен само на себе си.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024