Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Обида

4.00   (4 votes)

КАКВО Е - да загубиш близък...

Когато е решил да иде,

но да допълни нечий списък,

във който няма да те видят.

И да застига други хора

в любови, географско точни -

по пътя към една умора.

Като във диря безпосочна.

Там, дето ЕГО-то ранено

ще се зарича, че лекува.

Докато в кръвните му вени

пулсира гордостта налудно.

Дали тогава ще добие,

каквото вече е погубил -

да помири в оназ стихия

това, че нямо й е служил.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021