Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Ноктюрно

/ за кварталния юнак /

3.67   (3 votes)

Такситата със рев се гонят.

Неделя вечер - няма как!

Опашките им махат с броня

на забранителния знак.

Колонка "супер" ще опръска

една прозявка в две очи

и смачканата вратовръзка.

Или пък времето ще спи.

Нощта - увесила лампази,

протяга уж случайно крак

пред непознатия с онази.

И леко мърка под мустак:

Какви места! Не ме занасяй,

че не разбирам от шеги.

Допий на воля у дома си

и всичко ще се подреди.

Без него барът ще порасне

със чифт среднощни колене,

цигарата им да угасне

в "Сузуки" или "BMW"-е

с банкноти, смях. И още нещо

в бутилка скоч със много лед.

А след това - с едно горещо

кафе. И повечко късмет...

А вън един юнак подпира

варела с уличната смет:

Отворено ли е? - не спира.

Да, май че градският клозет...

На стълба двоен в абажура

догарят някакви луни.

От тъмната си амбразура

кълне жена му до зори.

Тя може още да почака...

Монетите едва намира -

завинаги изпуснал влака,

той иска само чаша бира.

Такситата току се гонят

в импровизирания мрак

покрай юнака, спънал коня

до забранителния знак.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021