Nikolai Slavov

Poetry

Предел

4.96(1505 votes)

Poetry

Ветровито

4.96(4703 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.94(960 votes)

Poetry

Следите

4.94(2477 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Компас

В памет на Христо Фотев

4.91   (23 votes)

Наоколо е път граничен, без посока.

Останалото е отвъд. Зад хребета

на нечие желано безразличие,

да се докосне до мига

оттатък Нищото. Покрай брега

запратени сега са корабите.

В нощта останаха жени.

Любими. Вече необичани.

Граничен път. До неприличие.

Не значат нищо верните посоки,

когато в следващата сам

потъваш някак по-дълбоко...

И днес не тръгнаха платната.

Остават някъде напред.

Така в далечината фарът -

разперил четири ръце,

съзира следващи пристанища.

По коловозите на утрото

вълна избира само вятърът,

загубил интерес към себе си.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020