Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Компас

В памет на Христо Фотев

4.91   (23 votes)

Наоколо е път граничен, без посока.

Останалото е отвъд. Зад хребета

на нечие желано безразличие,

да се докосне до мига

оттатък Нищото. Покрай брега

запратени сега са корабите.

В нощта останаха жени.

Любими. Вече необичани.

Граничен път. До неприличие.

Не значат нищо верните посоки,

когато в следващата сам

потъваш някак по-дълбоко...

И днес не тръгнаха платната.

Остават някъде напред.

Така в далечината фарът -

разперил четири ръце,

съзира следващи пристанища.

По коловозите на утрото

вълна избира само вятърът,

загубил интерес към себе си.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021