Nikolai Slavov

Poetry

Предел

4.96(1505 votes)

Poetry

Ветровито

4.96(4687 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.94(960 votes)

Poetry

Следите

4.94(2469 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Мандрагора *

4.71   (21 votes)

Със приливите на сърцето

непохватно

отстъпва сушата в анфас -

че поделеното сега е кратко

с неподелимото у нас.

И няма повече въпроси.

Нека!

Отдавна вече не боли

от туй, че в нечия пътека

остават ничии следи.

След любовта - нелепо чувство

дотегнало да ни вини,

че станали сме по-изкусни

еднакво да сме по-сами.

Разпятията несвободни -

прегърнати полуобратно,

в гърдите ни дълбаят котва,

не истинска, но вероятна.

И все по-често, като вятър

минаваме през този ден -

все по-еднакво непознати

в живота необикновен...

Но няма повече въпроси.

В гърба ни дебнат сто очи.

Докато само две ти носят

надеждата,

че сме били.

 

----------------------------

* Отровно биле / Разковниче - преносно значение /

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020