Nikolai Slavov

Poetry

Предел

4.96(1505 votes)

Poetry

Ветровито

4.96(4687 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.94(960 votes)

Poetry

Следите

4.94(2469 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

* * *

3.67   (3 votes)

"Всеки изгрев е една присъда отменена."

Стефан Цанев

 

Седем страници леко отгърнати -

преживяни, затрупани в прах.

Остарявам. Оставам след първите.

Трупам тихичко грях върху грях.

Седем мига - завързани в шепите,

непривично прегърнати спят.

Полунощни и празнични, слепи те

си отиват от земния свят.

Денем трудно отмерва сърцето ми.

Посребряват косите едва.

Още седем - уви! - са прочетени.

Някак скучно нелепа шега.

Седем истини бити, премазани

ме напускат и бягат назад.

Моите думи не са още казани.

Досега бях един непознат.

Седем изгрева тичат в очите ми.

Седем нощи - до болка една.

Седем удара бият в душите ни.

Седем пъти живеем така.

Седем страници - вече разгърнати,

те отново след миг ще заспят.

Изостанах ли пак...

Между първите

ще сверя своя стих - циферблат.

 

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020