Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Завръщане

4.90   (364 votes)

В следобеда на моето лято

безмълвието си отиде.

От всякъде, където сме могли

да бъдем. И да не обичаме.

Отиде си и ручеят -

сълза отсечена

от изворите на дълбокото.

И крехко, като чужда истина

застина по брега на спомена.

А този плясък от разчупено

кристално водно огледало -

с изтритите следи по пясъка,

в прекършения звук на вятъра...

Това ли си била

наистина.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021