Nikolai Slavov

Poetry

Ветровито

4.97(5328 votes)

Poetry

Следите

4.95(3110 votes)

Poetry

Предел

4.93(1545 votes)

Poetry

Спомен за лято

4.92(974 votes)

Poetry

Сричам

4.92(923 votes)

Poetry

Зад хребета

4.92(75 votes)

More

Никулден

4.59   (32 votes)

Окото на града блещука.

Свещ

със нокътче дълбае мрака.

В съня забързан и горещ

Тя сякаш иска да дочака

как Той - навикнал уморен,

оставя грижите на прага.

Съблякъл вчерашния ден

на дланите си, Й протяга

желанието да приеме -

напук на всички правила,

че вързал скапаното време

на оня бряг, до сутринта

обикновен ще Я обича.

Обикновен ще помълчи.

Защото толкова различен

за първи път е може би...

Разсъмва - не разсъмва.

Миг

завърнал кичури в очите,

дълбае с огънчето стих.

Почакай - да им е честито!

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021