Когато мислите чертаят път

4.79   (185 votes)

Когато мислите

чертаят път

и сенките пробиват мрака.

Една звезда гори

без плът.

От нашата жарава.

И следва метеорен дъжд.

И конче слънчево в зеница.

Във изумена ясна ръж

припламнала искрица.

Но мислите чертаят път. И сенките се разлюляват.

Една любов върви на път.

И есен подлудява.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024