Elenko Geshev

Poetry

Етюд за виолончело

5.00(1 votes)

Poetry

Животът на дървото ...

5.00(1 votes)

Poetry

Неделна молитва

5.00(1 votes)

Poetry

Мартеница

4.95(2689 votes)

More

Провинциален валс

4.75   (20 votes)

Там - в края на всяко лято -

умира един лунапарк

и обратното…

Спира провинциалният

световъртеж

на виенското колело,

дето все бродира на

срички Виена.

В самия край на октомври,

в самия край на градчето,

сред нивята, се разплаква

най-самотното бостанско плашило -

вече няма кого да уплаши…

Изведнъж става тихо,

неусетно и някак внезапно

започва вълшебният, провинциалният,

най-виенският валс на снежинките

сред литургията на гарвани помъдрели -

черно-бял самотен шедьовър

от нямото кино на Господ…

Следва дълъг антракт, а напролет

тревите поникват отново и нови,

невинни, наивни и ничии

момичета млади пак на реката

от върбови клонки свиват венчета

и ги носи водата, смълчана и светла,

все там към бъдното и към вечното…

Усмихват се старците някак по детски.

После всичко започва отново

в три четвърти…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023