Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

"Десет късчета от Пловдив"

6. ЩЕ СЕ ВЪРНЕШ ЛИ бързо при мене?

4.84   (19 votes)

Аз не питам – тепетата стенат.

Тези, същите – под които

до премала душите ни скитаха,

а сърцата говореха в рими

думи прости, но необясними.

Твоят малък град много далеч е.

Аз изстивам студен като глетчер,

без да чувствам дъха ти до мене.

Чувам само – тепетата стенат.

 

Не, не тръгвай сега. Не, не тръгвай.

На раздели отдавна обръгнах.

Колко дълго душата си учих

да очаква щастливия случай.

Той е тук. В този град. В тази вечер.

И във твоята рокля облечен.

Той е толкова близо до мене,

че усещам: тепетата стенат.

Не, не тръгвай сега. Не, не тръгвай.

Погледни оня просяк на ъгъла.

 

По-богат той от мене ще стане,

ако рейс ти за твоя град хванеш.

Не за друго – защото ще има

вкъщи сигурно своя любима.

Може би грозна и куца навярно,

но за него едничка и вярна.

Ако тръгнеш, нехайно красива -

като глетчер без теб ще изстивам.

Но тогава – помагай ми, Боже -

под тепетата бомби ще сложа.

 

2000 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021