Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

"Десет късчета от Пловдив"

5. Зима

4.91   (602 votes)

Колко бял, колко девствен сняг

милостивият Бог ни е пратил -

като прошка от смъртен враг,

като ласка от скъп приятел.

 

Върху тихия хълм сега

съм възлязъл, превърнат в песен.

Ала химнът велик на снега

ме превръща в звук неуместен.

 

Като бели овце оттук

ми изглеждат колите – пъплят.

Бунарджикът е в ямурлук -

стар овчар. От лулата дръпва

 

и разнасят се рой искри

(Пловдив свойте прозорци пали).

Ах, дано да сме по-добри

утре вече, да сме разбрали

 

този бял, този тих урок -

все го учим и все не можем

във ръката на своя Бог

свойта слаба ръка да сложим.

 

И да видим тогава как

без храна – със любов – сме сити.

А снегът – този чуден сняг -

е запазил от грях душите ни.

 

2014 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021