Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

"Десет късчета от Пловдив"

4. Пловдив

4.67   (33 votes)

Лесно в атласа ще го намерите -

с кръв и с мастило маркиран от всички:

в римско време – от легионерите,

днес – от бардовете му поетични.

 

Той е още кошмар за тираните,

той за своите още е доблестен рицар.

И тепетата още лекуват му раните

и превързва ги с бинта си топъл Марица.

 

Под асмите му сядат до брата си българин

грък и турчин, арменец и циганин.

Всяка тяхна наздравица силна и дълга е.

Всяко вино е мъжко, но все не достига.

 

А когато се сипват звездите му, ваклите -

като стадо над Тракия ширна, огромна -

аз разбирам: животът ми бил е очакване

след смъртта този град да си спомням.

 

2014 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021