Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

"Десет късчета от Пловдив"

2. Моят град

4.70   (169 votes)

Този град го познавам добре.

Но и той ме позна – потрепери.

Тук се връщам след толкова ери -

за сърцето си дом да намеря.

Знам, че то без любов ще умре.

 

Този град векове ме е викал.

Кой съм аз – древен бард, гладиатор,

в стадион или амфитеатър

предизвиквал смъртта и съдбата,

но длъжник не останал на никого?

 

Този град ми е кървава рана.

Кой съм аз – куриер комитетски,

скътал в пазва писмата на Левски,

но в кауша умрял неизвестен

(удушен за хатър на тирана)?

 

Този град пази спомен за всичко:

как причаквах по пътя му Златю,

как вървяхме със Слона и Катя…

… а с Бандеров и Добри, когато

пред «Кристал» - както бяхме с палтата -

върху пресния сняг се сборичкахме.

 

Този град като стая е топъл.

Не. С тепета – зелени олтари -

той е църква огромна и стара.

Той е може би цяла България.

А навярно – и цяла Европа.

 

2003 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021