Nicole Barriere

Poetry

Заточение

4.92(172 votes)

Poetry

Жена

4.87(222 votes)

Poetry

Пиши да обичаш

4.80(104 votes)

Poetry

Полуострови

4.72(72 votes)

More

Мъдрост

Translated by: Vera Ivanova

4.92   (176 votes)

Тайната фасетка на диаманта,

невъзможната истина,

интимността на дъха,

мастилото, засъхнало върху хартията.

Присъствието на тишината

в момента на смъртта.

Странници,

изгубени в бурята на

древна дума.

Сънувах възхищението на слънцето

върху белия камък

и лунната вода, обгърната в нощта.

Върху стъклото на прозореца на времето бръмчи

водно конче,

да стане

тишината,

отдихът,

пътят,

изгнанието,

общата сянка,

общото нещастие,

скитането,

жаждата,

абсолютът,

пустинята на душата,

източникът на радостта,

горчивината,

безкрайността,

зрънцето пясък,

звездата,

думите, небесни тела,

вечен въпрос отвъд смъртта,

липса на лице,

с изгнанието, същата дума,

и за пътуването взора на същата вода,

а за багаж - любовта на същия огън.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020