Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

Майкъл Джоунс - един поет от Тексас, задочно влюбен в Пловдив

4.11   (9 votes)
бавям нещо важно за поезията на Майк. Много от неговите стихотворения са злободневни. За да ги разбере, читателят трябва да е в течение с политическия живот в Щатите и Тексас към съответния момент. Така че това би било сериозно изпитание и за евентуалния преводач.

И накрая, защо си позволявам да представя Майк не другаде, а тъкмо в пловдивски литературен сайт. Накратко – защото го чувствам като приятел и на Пловдив. Работата е там, че през моето гостуване аз изпитвах необходимост по някакъв начин да отговоря на цялата тази любезност, с която бях обграден. И съпругата му Бони, и синът им Дилън проявяваха живо любопитство към България и нашия град. И туристическите справочници, богато илюстровани с цветни снимки, и останалите книги, които им подарих, само засилваха желанието им да научат повече. В нашите разговори Пловдив заемаше доста време – и с неговата древна история, и със съвременните му поети. Това, което Майкъл Джоунс прочете от тях – 15 стихотворения на английски, го провокира за отзиви, които затвърдиха моето убеждение: Пловдив има съвременна поезия, която е на европейско и световно равнище. А в лицето на Майк още тогава имаше приятел, а днес може би и посланик в Остин, Тексас.

Това е, уважаеми читатели, заради което представям Майк. Заради поезията му. И просто за да изравня резултата.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021