планина

4.92   (116 votes)

тя е северната страна на лятото

 

покланя се на изток и тъче между боровете

 

летящото килимче на водопада

 

 

тя е южната страна на лятото

 

покланя се на житото и маковете вдига от нищото

 

димящите стълбове на химните си

 

 

пее и чака първата светулка, втората

 

ще дойде някой и ще сложи горещите си устни

 

върху сатурновия пръстен на съботата

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020