* * *

5.00   (1 votes)

Ако всичко, което се случва,

е само онова, което очакваме,

и вярваме само в доказани неща,

и всеки път предузнаваме порива, тогава

има ли изобщо смисъл нещо да се случва

и има ли изобщо смисъл да се раждаме?

 

Но ти послушай как щурците дишат музика

и не мисли, че нищо не разказват рибите,

когато мърдат така устицата си…

Всичко друго е вече ненужно,

забравено.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024