* * *

4.87   (31 votes)

Скачам по въже от електрични жици,

във обувките ми се събира дъжд,

по капчука се пързалят

гръмотевици.

 

Нещастие е да сънуваш прав,

защото сънищата слизат чак в петите ти

и те отвеждат не където трябва.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023