* * *

Translated by: Александрина Делова

4.91   (222 votes)

Когато сте разбрали картата, сте загубили пътя си.

Когато си пъхнете главата в Устата на Истината и пее в устата песента, която ви е погълнала,

само тогава осъзнавате къде сте.

Там, където пътищата продължават, след като са се намерили един друг. Където времето е спряло, когато нищо не свършва. Където пътят изчезва, докато не сте достигнали целта си. Където пътищата се разделят след като са изчезнали.

Когато си пъхнете главата в Устата на Истината и пее в устата песента, която ви е погълнала,

само тогава осъзнавате още веднъж къде сте.

Когато сте разбрали картата, сте загубили пътя си.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024