Marlena Yurukowa

Poetry

Жената затваря вратата

5.00(2 votes)

Poetry

Един спокоен ден

4.97(1266 votes)

Poetry

Без корени

4.92(886 votes)

Short Story

Бяла роза...

4.92(598 votes)

Poetry

Родина и истината

4.81(37 votes)

More

Бунтът на езика

/на децата-емигранти/

4.93   (3565 votes)

В света чужд на страната чужда

главичката умна всичко разбира,

но езикът не се подчинява.

Умът детски жадно всичко попива,

но сърчицето свито гърлото свива,

думите чужди едва пропуска.

Езикът не се пречупва,

езикът детски се бунтува.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021