* * *

4.92   (453 votes)

Сега се взирам в себе си.

И всичко скрито ще излезе

на невинната повърхност.

И бедността, и наследените богатства.

Забравени ридания и стонове,

зърна от смях, затрупани в пръстта.

Представи,

неосъществени помисли, пороци,

възникнали и разпилени светове.

Съкровища с неизяснена стойност.

 

Ще събера в порядъчно единство

разноезичието, алогичното и светостта

и ще възникнат съчетания и образи,

които друг не може в себе си да сътвори.

 

Сега съм сам със себе си

и мога всичко да си позволя.

Да се открия, да се пресъздам

и като Юнгата да се напия.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021