Marlena Yurukowa

Short Story

Златният град

5.00(2 votes)

Short Story

Рембранд

5.00(2 votes)

Poetry

Старицата

5.00(2 votes)

Poetry

Жената затваря вратата

5.00(2 votes)

Poetry

Един спокоен ден

4.97(1264 votes)

More

Българският език

/на Г.С.Раковски/

Be first to rate

Мой като моето "аз",

твой като твоето "аз",

"аз" и "аз", "ази", "язи", "язик*", език-

едно цяло от моето и твоето "аз",

твоята същност и моята

в една общност,

естествена и божествена,

която ни храни

открай време

и ще ни пази

до самия му край.

 

*язик- на старобългарски освен език означава и народ

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021