Maya Dalgacheva

Poetry

Подслушана молитва

4.84(25 votes)

Poetry

Рисувачът на спомени

4.55(22 votes)

Poetry

Пътьом

4.46(56 votes)

More

Дъждът

4.91   (146 votes)

започна с топли, звънки капки -

търкаляше в косите ми мъниста...

Повярвах му, а той на жадни хапки

погълна мен, града и шепа листи!

 

С горчиви струи бавно ме омеси,

въргаля ме сред кал и перушина...

Извиках!... Зад дъждовната завеса

едно врабче надзърна и отмина.

 

Свистяха с ярост мокрите камшици,

сдробиха ме на вопли, страх и пяна...

Душата ми прегракна - няма птица!

По тялото ми белег не остана.

 

Сега ме няма. Пак съм тъмнокоса,

ала не пея, нито плача скришом.

Въздъхна ли, не ми пречи с въпроси -

душата ми си спомня как се диша.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023