Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

2 юни

4.43   (14 votes)

България е тиха като църква.

И не камбани – заечават строфи,

които са заченати в Калофер.

Не да живеят, а да са безсмъртни.

 

Отвъд пределите на естеството

небето е едничкият им купол.

Но те и него могат да го счупят,

защото са написани от Ботев.

 

Пловдив, 17 май 2017 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021