За сборника "Антитоталитарна литература"

5.00   (1 votes)
отмъщава; преживявайки повторно терора, тази литература не разказва, а проблематизира злото.

 

Сборникът е посветен на 20-годишнината на падането на Берлинската стена.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024