Stefka Toteva

Poetry

Диаболично

4.93(787 votes)

Poetry

1

4.91(34 votes)

More

При чаша вино

4.92   (452 votes)

Когато виното ме пие

и ставам устните ми алени,

тогава се завръщам в себе си

и твоят поглед ме намира...

Когато виното ме пие

сърцето младо е достатъчно

към теб да тръгна,

да остана в ръцете ти

като във къща.

Когато виното ме пие

и самотата е огнище

аз викам шепата приятели

и пълня стаята със стихове.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023